برای اقلام سنگین که نیاز به هزینه پست بیشتری دارند